El kontroll og internkontroll

Elektrosafe Utfører:

  • Termografering iht      405-1
  • El kontroll bolig iht      405-2
  • El kontroll næring iht   405-3
  • El kontroll landbruk tilegg B
  • Internkontroll elektro
  • Påvisning av varmekabler og vannbåren varme rør
  • Utfører kurs i instruert personell
  • Nød og ledelys kontroll
  • Tilbyr komplett internkontroll elektro med egen IK app.

Hvorfor el kontroll? 

Et elektrisk anlegg har en forventet levetid på 25-50 år ved normalbruk. Det elektriske anlegget slites også i takt med alt annet utstyr i bygget.

Det burde vært like naturlig å ta en el kontroll som å ta service på familiebilen.

Mange forsiktingsselskaper gir inntil 35% rabatt på forsikringen dersom du utfører en el kontroll av en sertifisert kontrollør. Dette fordrer at påpekte avvik etter kontroll utbedres.

En el kontroll gir deg god dokumentasjon på tilstanden av ditt elektriske anlegg.

40% av branntilløp i Norge oppstår i det elektriske anlegget. En el kontroll er et godt tiltak for å forebygge brann.

Vi er Nemko sertifisert iht. NEK 405

Vi tar på oss El kontroll og Internkontroll i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar området.